theatergreop MAX.


Bloedverwanten


De voorstelling
Bloedverwanten vertelt het verhaal van twee kinderen die vlak voor de Tweede Wereldoorlog geboren zijn. We volgen hun belevenissen in de tweede helft van de vorige eeuw. Hoe moet je verder als je vader je zus aan de oorlog offert en je moeder vervolgens je vader vermoordt? Op weg naar de waarheid en niets dan de waarheid! Moniek Merkx schrijft een nieuwe tekst, geïnspireerd op de Oresteia van Aischylos. Suver Nuver en theatergroep Max. gaan samen terug naar de wederopbouw, het grote zwijgen, naar lange haren, het verzet tegen alles wat ouder, aangepast of de baas is, naar de tijd waarin je op zoek gaat naar jezelf en de beerput van het verleden open gaat. En zie daar, de bakermat van onze beschaving, onze Griekse voorouders vertellen ons hoe je er met veel plezier een puinhoop van kunt maken. In Bloedverwanten worden helden lafaards, vallen ouders door de mand en verliezen kinderen hun onschuld. Wat goed is wordt fout en de tijdgeest gaat in gevecht met de eeuwigheid. Bloedverwanten, een halve eeuw familiegeschiedenis vol bekentenissen en geheimen. 
Voor een algemeen publiek van 14 jaar en ouder.

Tournee: 5 oktober 2007 - 22 december 2007

Bekijk hier de trailer van Bloedverwanten:  


De quotes
"Moniek Merkx heeft zijn (Aischylos') tragedie nu verhuisd naar de Nederlandse polder, slim ingepakt in een herkenbaar verhaal. (…) een onderhoudend brokje komedie." (Telegraaf) "Bloedverwanten, een Hollandse Oresteia is fris, hilarisch en terloops ook nog educatief.(...) Max.Suver Nuver brengt het drama nuchter en met een flinke dosis humor." (AD HC) "Het leukste aan de voorstelling is dat je de kinderen Orestes en Elektra ziet opgroeien: de koters in de kneuterige jaren vijftig zijn apathische hippies in de jaren zeventig zijn twijfelende veertigers in de jaren negentig." (Volkskrant) "Bloedverwanten is bij elkaar een goede voorstelling. Vooral dankzij de monumentale manier van spelen. De uit de mime afkomstige Suver Nuver-acteurs kunnen minutenlang niets doen zonder saai te worden." (NRC) "De kracht van Bloedverwanten zit in de rake sfeerschets en de geslaagde typetjes, maar ook in de manier waarop het verhaal verteld wordt: achteloos stappen wij in en uit de geschiedenis." (Haarlems Dagblad)

Soap
Leerlingen van middelbare scholen gaan als voorbereiding op de voorstelling op school een video maken van verschillende scènes uit Bloedverwanten in een minidecor met echte kostuums. Max. voorziet de scènes van muziek en monteert ze tot een korte soap. Voorafgaand aan de voorstelling zien de leerlingen hun eigen aandeel op een video-installatie in de foyer van het theater. Bloedverwanten is mede tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland, in het kader van de Deelverordening professionele podiumkunsten Noord-Holland 2005. Het educatieproject is mogelijk gemaakt met financiëles steun van VandenEnde Foundation.

Makers
tekst/regie: Moniek Merkx
spel: Peer van den Berg, Dette Glashouwer, Floor van Leeuwen, Menno Vroon, Kathenka Woudenberg, Henk Zwart
muziek: Joop van Brakel
kostuums: Marike Kamphuis
decor: Sanne Danz, Marlies Schot
licht: Gé Wegman
regieassistentie: Eveline Hesp
co-productie: theatergroep Max. & Suver Nuver
BloedverwantenBloedverwantenBloedverwantenBloedverwantenBloedverwantenBloedverwanten